Denmark: Hooyo ilmo ay dhashey 6 sannadood dhiiga kanuugeysay.

Comment