Nin loogu Diidey Codsigii Jinsiyada Denmark Lacagta Wada Marida Baabuurka Oo Uu Bixinteedii La Yar Daahey.