Shariikadaha yaryar iyo kuwa dhaxe oo la kabidoono khasaaraha ka soo gaadhey COVID-19

 Hjælpepakke til  de små og mellemstore virksomheder i Danmark.