Adan Bare Ducaale Kiiska Bada Taako Kamida dhulka Kenya cidna u Ogalaan mayno in ay Qaadato.