DOODA Xaqsoorka dawladnimo ee Somaliland.

Ku soo dir doodaada                                                                                                 Tlf.nr 0045 50712623. Whatsapp3