Shuruudaha qaadashada Jinsiyada Denmark iyo dadweyne imtixaanka u fadhiistey

indfødsrets prøve