Denmark: Sharciyada laxidhiidha shaqada oo wax laga badali rabo