Mudahada haraado ka socoda KIKUK oo ka tirsan ciraaq.