Jobcenter ka oo lagu canaantey sida ay dadka buka umeermeeriyaan